การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สรุปงานสัมมนาวิชาการหลักเรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยใกล้ตัว” จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 1:00.00-16.30 น. ณ ห้องปรีดีเกษมทรัพย์ (บท.2) คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ live on Facebook Page

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสัมมนาวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชา น. 723 วิชากฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ผศ.ดร.รณากร บุญมี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา/ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : เปิดสัมมนาว่าปัญหาการพนันเป็นปัญหาที่มีมาช้านาน ทั้งในประเทศไทยและในโลก แต่ปัจจุบันปัญหาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะการพนันมาถึงมือเรา มันอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเรา ยิ่งกว่านั้น เงินก็อยู่ในมือถือแล้ว เราแทบไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์เลย

เราสามารถเดิมพัน เข้าถึงเว็บไซต์การพนันได้เงินทุกอย่าง มีการวิจัยแล้วว่าในไทยประมาณ 75% ของคนไทยเล่นการพนันคือ 4 คนถูกจับ 3 คนเล่นการพนัน ปีที่แล้วจำนวนคนเล่นการพนันเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คน covid ที่ใครๆ ก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง เมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้านพวกเขาจะเล่นโทรศัพท์มือถือมากขึ้น

และจะเดิมพันมากขึ้น แต่กฎหมายอาจจะตามไม่ทัน ศูนย์กฎหมายอาญาร่วมกับหลักสูตรกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คิดว่าการแก้ปัญหานี้ควรต้องรับฟังปัญหาที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดเพียงมุมมองของกฎหมายอาญา ซึ่งนำไปสู่การจัดงานสัมมนากฎหมายครั้งนี้

การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

Gambling is illegal Summary of the main seminar on “Online Gambling, Imminent Perils” organized by the Center for Criminal Law and Criminology. Faculty of Law Thammasat University On Friday, November 27, 2020 at 1:00.00-16.30 at Pridi Kasemsap Room (Chapter 2), Faculty of Law, Thammasat University, Tha Prachan and live on Facebook Page

Faculty of Law Thammasat University The aforementioned academic seminar is part of the class N 723 Economic Crime Law. Master of Laws Program Faculty of Law Thammasat University

We can bet. Access to all money gambling sites It has been researched that in Thailand approximately 75% of Thai people gamble, with 4 being arrested, 3 gambling. Last year, the number of people who gamble increased by about 100,000 people. Covid that everyone doesn’t know what to do. When they’re at home, they play more on their mobile phones.

and will bet more But the law may not be able to keep up. Criminal Law Center in conjunction with Economic Crime Law Course I think that solving this problem should have to listen to a wide variety of problems. without limiting the viewpoint of criminal law which led to the organizing of this legal seminar.

สนับสนุนโดย : macau8889

แนะนำติชมได้ที่ bacaapp.com