forex คือ

forex คือ (Foreign Exchange) เป็นตลาดที่มีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาแตกต่างกันไปตามความต้องการและอุปทานของแต่ละสกุลเงิน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ของประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการประกาศตัวเลขที่สำคัญของแต่ละประเทศ เช่น อัตราการว่างงาน เป็นต้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจมาก ปัจจัยแวดล้อม

การซื้อขายสกุลเงินขนาดใหญ่ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP), เยน (JPY) มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากผู้เล่นจำนวนมากและการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างต่อเนื่อง ในอดีต ผู้เล่นในตลาด Forex ถูกจำกัดให้อยู่ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารหรือบริษัทประกันภัย แต่ปัจจุบันกับการเข้ามาของระบบซื้อขายออนไลน์นักลงทุนรายย่อยอย่างเราสามารถเข้ามาลงทุนผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ของบริษัทนายหน้าได้ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งคำสั่งซื้อ/ขายไปยังตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีที่ได้รับคำสั่ง .

ตัวอย่างเช่น EUR/USD = 1.105965 หมายความว่า 1 ยูโร เท่ากับ 1.105965 ดอลลาร์สหรัฐ การซื้อ EUR/USD หมายถึงการซื้อ EUR และการขาย USD และในทางกลับกัน การซื้อ EUR/ USD หมายถึง การซื้อ USD และขาย EUR ตัวอย่างการซื้อขายคู่สกุลเงินหลัก ได้แก่ EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD และ NZD/USD

forex คือ

forex is (Foreign Exchange) is a market where foreign exchange rates are traded. Prices vary according to the demand and supply of each currency. This may depend on many factors. Whether it is interest rates, inflation, oil prices, gold prices, economic conditions, the situation of the country both domestically and internationally Including the announcement of important figures for each country, such as the unemployment rate, etc. Currency exchange rates are very sensitive to the economy. Environmental factors

Trading large currencies such as US Dollar (USD), Euro (EUR), Pound Sterling (GBP), Yen (JPY) is highly liquid. Due to the large number of players and the constant price changes, in the past, the players in the Forex market were limited to large financial institutions such as banks or insurance companies. But nowadays, with the entry of the online trading system, retail investors like us can invest through the online trading system of the brokerage company. It acts as an intermediary for sending buy/sell orders to the foreign exchange market as soon as the order is received.

For example, EUR/USD = 1.105965 means that 1 Euro equals 1.105965 US dollars. Buying EUR/USD means buying EUR and selling USD and vice versa. Buying EUR/USD means buying USD and selling EUR. Examples of major currency pairs are EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD and NZD/USD.

สนับสนุนโดย : macau8889

แนะนำติชมได้ที่ bacaapp.com